Veelgestelde vragen 

U hebt uw inwonende assistent gekozen. Het contract is al afgesloten en hij is bij u. Hier vindt u de belangrijkste voorwaarden voor een hulpvaardige en rustige samenleving wederzijds. 

Hoeveel betaalt u voor een inwonende assistent? 

Afhankelijk van uw wensen en de inzet die nodig is, moet u een bedrag 2850-2900 euro betalen. U kunt er een duidelijker beeld van krijgen bij het kennismakingsgesprek met ons. 


Hoeveel tijd kost het om u een geschikte assistent voor te stellen? 

24uurzorg werkt met een omvangrijke databank van bevoegde inwonende assistenten. Reken daarvoor op zeven tot veertien dagen om de meest geschikte assistent voor u te selecteren. Die termijn gaat in op het moment dat u ons de opdracht geeft en het eens bent met het zorgprogramma.


Hebt u inspraak bij de selectie van uw assistent? 

24uurzorg heeft meer dan acht jaar ervaring als bemiddelaar voor thuishulp met inwonende assistenten. U mag dan ook rekenen op onze ondersteuning bij de selectie en de rekrutering van uw sociale assistent. 24uurzorg staat u bij met raad en daad bij het afsluiten van het contract met de assistant, we vervullen alle nodige formaliteiten zoals vliegtuigticket en de verplichte verzekering.


Wanneer heeft uw inwonende assistent vrije tijd? 

Uw asistent is dagelijks tijdens de gebruikelijke werkuren aan de slag. Uw medewerker krijgt één vrije dag per week en heeft recht op betaalde vakantiedagen.


Doet u graag zeven dagen per week een beroep op uw assistent? Dan wisselen twee medewerkers elkaar af. Terwijl de ene assistent werkt, neemt de andere zijn vrije dagen op. Zo bent u altijd zeker van uw huishoudhulp.


Wat als uw assistent ziek wordt? 

Bij ziekte heeft uw medewerker recht op een ziekte-uitkering. Tijdens de ziekteperiode gaan we voor u op zoek naar een vervanger.

Hoelang loopt de overeenkomst met uw assistent? 

Uw medewerker blijft bij u in dienst voor een periode van drie tot zes maanden.


Hoe zet u uw assistent aan het werk?

Via onze trainingshandleiding informeren we uw assistent over de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast krijgt uw assistent ook de nodige praktische tips en tools. Hulp nodig bij het opstellen van een werkschema? 24uurzorg levert u een schema aan, zodat u alle taken en verantwoordelijkheden helder communiceert naar uw medewerker.


Wat als de samenwerking aan uw verwachtingen niet voldoet? 

Zijn er problemen tijdens de samenwerking? Dan bent u het eerste aanspreekpunt. Probeer onderling vragen te beantwoorden en problemen uit te klaren.


Raakt u er daarna nog niet uit? Dan staat 24uurzorg u graag bij.


Één maand na de start van uw inwonende assistent organiseren we een telefonisch evaluatiemoment. De ideale gelegenheid om feedback te geven en te krijgen. Wij komen graag bij u langs voor een gesprek met de assistent.


Een gouden tip: zorg van bij de start voor duidelijke verwachtingen tussen u, uw gezin en uw assistent. Ga voor een heldere en open communicatie waarbij uw wederzijdse bedoelingen duidelijk zijn. De ervaring leert ons dat miscommunicatie en verkeerde verwachtingen meestal de grote boosdoener zijn.


Wat als het toch niet klikt tussen u en uw assistent? 

Komt u na uw proefperiode van één maand tot de vaststelling dat uw assistent toch niet de ideale match is? Dan mag u een andere medewerker aanvragen. In dat geval krijgt u dus na uw eerste maand een nieuwe assistent.


U vergoedt de reiskosten van uw vertrekkende assistent ter compensatie (150 à 250 euro afhankelijk van het tijdstip van vertrek) en die van uw vervangende assistent. 24uurzorg bezorgt u zonder extra fee een nieuwe assistent die voldoet aan al uw verwachtingen.


Een belangrijke tip: werk van bij de start aan een goede band met wederzijds respect. Geen betere basis voor een goede zorgrelatie.


Is uw assistent een vervanger voor uw lokale sociale ondersteuning?

Nee, uw assistent is eerder een aanvulling op de zorg die u krijgt van uw plaatselijke sociale diensten. Die behandelingen zijn vaak essentieel en/of medisch van aard. Daarvoor kan uw assistent nooit instaan.


Wat als u zelf niet in staat bent om te fungeren als opdrachtgever? 

Kunt u zelf niet aangeven welke zorg u nodig hebt of bent u wilsonbekwaam? Dan neemt uw wettelijke vertegenwoordiger die taken van u over.


Wat met uw assistent als u naar een verzorgingsinstelling gaat of overlijdt? 

Wanneer u verhuist naar een verzorgingsinstelling of sterft, eindigt de overeenkomst met uw assistent. Officieel geldt er een opzegtermijn van één maand.


Uw medewerker moet binnen de week na het einde van de overeenkomst uw woning verlaten. Afhankelijk van de wensen van de assistent en onze lopende aanvragen, probeert 24uurzorg de medewerker zo snel mogelijk een nieuwe werkplaats aan te bieden.


Bekijk gegevens
Uitverkocht